Monday, 08 June 2020 / Published in News

โครงการ หาดกังหันลม จ.นครศรีธรรมราช
ปริมาณงาน=เหลี่ยม4032ม.=2,040ต้น เครื่องจักร=แท็ก3ตัว,โครง5ตัว
ระยะเวลาดำเนินงาน=60วัน

Monday, 08 June 2020 / Published in News

โครงการ ด่านศุลกากรแห่งใหม่ อำเภอสะเดา จ.สงขลา
ปริมาณงาน=เหลี่ยม30,35,40 ยาว6ม.-14ม.=3,968 ต้น
เครื่องจักร=รถเจาะ3ตัว,รถตอก2ตัว,โครงตอก1ตัว
ระยะเวลาดำเนินงาน = 120 วัน

Friday, 15 May 2020 / Published in News

โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ซอยเสนา จ.กรุงเทพฯ
ปริมาณงาน= [].40.4020ม.(2p)= 1,370ต้น
เครื่องจักร=เครื่องกดเสาเข็ม 260 ตัน จำนวน 2 ตัว
ระยะเวลาดำเนินงาน=45วัน

Thursday, 14 May 2020 / Published in News

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน = [].30.304.50-5ม. = 2,566 ต้น
เครื่องจักร = ปั่นจั่น 3 ขา จำนวน 4 ตัว
ระยะเวลาดำเนินงาน = 60 วัน


TOP